Povjerenici

Povjerenici Svete Zemlje

www.svetazemlja.comBriga Crkve i Franjevačkog reda za Svetu zemlju 

Crkva je Franjevačkom redu povjerila brigu za sveta mjesta u Isusovoj domovini i u okolnim zemljama. To se određuje Generalnim konstitucijama i Statutima franjevačkog reda. 

 

Generalne konstitucije Franjevačkog reda

(V. Odsjek)  

Sveta zemlja 

l. 122 Braći neka bude jako na srcu Zemlja koja je posvećena zemaljskim životom Sina Božjega i njegove siromašne Majke, a koju je častio Sveti Franjo, i neka tamo budu na poseban način svjedoci Evanđelja Isusa Krista i njegova kraljevstva mira.

l. 123 § 1. Zadaća čuvanja Svete zemlje, koju je Sveta Stolica povjerila našemu Redu, sastoji se u ovome: čuvati sveta mjesta, promicati u njima božanski kult, poticati pobožnosti hodoćasnika, ondje ispunjavati zadaću evangelizacije, vršiti pastoralnu djelatnost prema duhovnosti Reda, te podizati i vršiti djela apostolata.

§ 2. Kustodija Svete zemlje jest međunarodno tijelo kojim upravlja kustod ili gvardijan Sionskoga Brda koga izabire generalni definitorij na šest godina, i njom upravlja redovnom vlašću prema propisima Generalnih konstitucija i statuta.

l. 124 Međunarodni karakter Svete zemlje skupa s djelom inkulturacije neka se svom pomnjom podržava, i svaka provincija neka nastoji u njoj uvijek imati jednoga ili više braće.

l. 125 Neka sve provincije Reda podupiru djelatnost komisara (povjerenika) Svete Zemlje prema odredbama generalnih statuta.

 

Generalni statuti Franjevačkog reda (četvrti naslov)  

Kustodija i komisarijat Svete zemlje

l. 69: Neka svaka pojedina provincija nastoji uvijek u Kustodiji Svete zemlje imati pokojega prikladnog brata, da ondje služi barem četiri godine, ne dirajući u pravo generalnoga ministra da onamo pošalje braću bilo koje provincije, pošto ipak sasluša provincijalnoga ministra i kustoda Svete zemlje.

l. 70: § 1. Generalni ministar, posavjetovavši se sa svojim definitorijem i čuvši mišljenje kustoda Svete zemlje i zainteresiranih provincijalnih ministara, neka se pobrine da se u svakoj provinciji, ili barem u svakom pojedinom području ili narodu, pazeći na posebne prilike, osnuje Komisarijat (povjerenstvo) Svete zemlje, kojemu će na čelu stajati komisar (povjerenik).

§ 2. Zadaća je komisara Svete zemlje da na svojim područjima promiču upoznavanje svetih mjesta, zanimanje za njih i pobožnost, te da onamo upućuju hodočašća. Na njih također spada da na svojim područjima, prema odredbama partikularnog prava, potiču skupljanje potpore za promicanje apostolske djelatnosti i djela Svete zemlje.

§ 3. Zaduženje komisara Svete zemlje i upravljanje komisarijata ureduje se po odredbi Generalnih konstitucija i Statuta.

Pozor: već ste mogli pročitati u ovom naslovu o djelatnosti povjerenika (komisara) Svete zemlje. Tu smo prije donijeli njihovo pismo za Korizmu 2006. koje je popraćeno riječju uzoritog kardinala Josipa Bozanića. Ja se nadam da ćemo mi ovom našom stranicom biti od velike pomoći njihovoj zadaći jer upravo radimo dio onoga posla koji i oni rade. Mi njih nećemo zamijeniti, nego im želimo biti od pomoći. Stoga ćemo i njih pozvati da nam putem ove stranice upute svoju riječ.Posebice želimo pripraviti „teren“ u našim srcima, obiteljima i župskim zajednicama, za korizmenu akciju Velikog petka - za molitvenu i novčanu potporu Svetoj zemlji. Nadamo se da ćete nas u ovom djelatno podržati da bi naše župne zajednice darovale primjeren dar za potrebe Svete zemlje i djelatnosti Franjevačke zajednice – Kustodije koja skrbi o svetim mjestima.

 

Poruka povjerenika za korizmu 2006. godine: Iskažimo ljubav i potporu Svetoj zemlji

Uvodna riječ uzoritoga gospodina nadbiskupa Josipa kard. Bozanića

Liturgijskim vremenom korizme započinjemo duhovnu pripravu za slavlje vazmenih otajstava muke, smrti i uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista. To je razlog, draga braćo svećenici i dragi vjernici, da vas kao i prethodnih godina želim podsjetiti i potaknuti da ne zaboravite u svoje pokorničko i karitativno nastojanje uključiti i svoju braću i sestre u vjeri koji žive u Isusovoj domovini. Kao što svi znamo, oni već dugo vremena žive u iznimno teškim prilikama, uvjetovanim političkim i nacionalnim previranjem židovskoga i arapsko-palestinskoga dijela pučanstva Svete zemlje, koje je mnogo puta dovelo i do krvavih obračuna. Zato su oni izvrgnuti teškim iskušenjima i nevoljama, neimaštini, čak opasnosti za svoj život i egzistenciju. U posljednje vrijeme ondje su se dogodile i nastavljaju se događati velike političke i društvene promjene na obje sukobljene strane. Nemoguće je predvidjeti u kojem će se smjeru situacija razvijati u odnosu na toliko željkovani mir. Postoje pretpostavke da dođe do mirna i sigurna života za sve stanovnike Isusove domovine, kako to u svojoj ovogodišnjoj korizmenoj poruci želi i zagovara Sveti Otac. Ali jednako tako može doći i do još žeščega zaoštravanja i sukobljavanja. Zato nam je prije svega velika želja i dužnost poduprijeti tamošnju braću i sestre u vjeri svojom molitvom, kako bismo im izmolili milost mira, koji je, kako i sami znamo, najveći Božji dar narodu.

A potom vas molim i potičem da ih podržite i svojim osjećajima solidarnosti, pa onda i materijalnim prilozima. Poznato vam je da su svi prilozi koje naša kršćanska velikodušnost izdvaja na Veliki petak, osobito u čašćenju Isusova groba, po svim crkvama na svijetu namijenjeni toj svrsi. Stoga vas pozivam da u svome daru budete velikodušni, kako smo to i dosad činili.

+ Josip kardinal Bozanić

nadbiskup zagrebački i predsjednik HBK-a

 

Primjeri skrbi o malenima i potrebitima u Svetoj zemlji

Želimo vas ukratko obavijestiti o namjeni i načinu raspodjele milodara prikupljenih za pomoć Sv. zemlji. Manji dio troši se za redovito uzdržavanje svetih mjesta, t. j. za sedamdesetak "svetišta", osim župa, te za crkveno osoblje koje u njima obavlja vjersku službu.

Sve ostalo namijenjeno je podršci kršćanske prisutnosti u Sv. zemlji: nešto ide na ustroj i obdržavanje prihvata i vodstva hodočasnika iz čitavoga svijeta, a golema većina služi organiziranoj potpori mjesnoga kršćanskog pučanstva, osobito najsiromašnijih slojeva. Oni naime za razliku od drugih - jer nisu "ničiji" - nisu obuhvaćeni nikakvim lokalnim ili međunarodnim projektima zbrinjavanja bilo od strane država ili civilnih organizacija. Zato tu Crkva nastoji pripomoći koliko god može, kako to neprestano naglašavaju i potiču jeruzalemski nadbiskup - patrijarh mons. Michel Sabbah i kustod Svete zemlje fra Pierbattista Pizzaballa.

Crkva je osnovala i uzdržava ustanove za zbrinjavanje i odgoj djece: sirotišta, internate i škole, od dječjih vrtića do nekoliko visokoškolskih i fakultetskih institucija, potom ambulante i dispanzere, domove za stare i nemoćne osobe i.t.d. Zaposlenje u tim ustanovama ujedno je i osnovni izvor uzdržavanja za mnoge kršćanske obitelji.

Od posebne je važnosti briga za rješavanje stambenih problema kršćana, kako bi mogli nastaviti živjeti uz sveta mjesta, da ova ne opuste i postanu samo turističkom atrakcijom. Kustodija Sv. zemlje primjerice stavlja na raspolaganje župe u Jeruzalemu preko 350 stanova, a za 300 drugih plaća stanarinu. U jeruzalemskim prigradskim naseljima izgrađeno je 47 stanova u Beit-Hanini, 24 u Betaniji, a gradi se još 50 u Betfagi.

I milodari hrvatskih katolika pridonijeli su tim pothvatima. Time se ponosimo. Stoga se ove korizme preporučamo vašoj velikodušnosti, te vam unaprijed zahvaljujemo i želimo vam mir i radost Uskrsa!

 

Povjerenici Svete zemlje Katoličke Crkve u Hrvata 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Dr. fra Anto Popović, OFM

Povjerenik Sv. zemlje
Franjevački samostan Sv. Pavla, Aleja Bosne Srebrene 111, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 453 266; Faks: +387 33 460 507; E-mail: anto.popovic@gmail.com

 

HRVATSKA

Fra Zvonimir Lutrović, OFM

Povjerenik Sv. zemlje
Franjevački samostan, Kaptol 9, 10000 Zagreb, Hrvatska;
Telefon: +385 1 48 14 166; Faks: +385 1 48 14 171; E-mail: zeljko.zeleznjak@ofm.hr

 

Fra Miroslav Modrić, OFM

Povjerenik Sv. zemlje
Prugovo, 21231 Klis, Hrvatska;
Telefon: +385 21 253 053

 

Fra Nediljko Jerkan, OFM

Povjerenik Sv. zemlje
Samostan sv. Bernardina i župa sv. Eufemije, Kampor 19, p.p. 117, 51280 Rab, Hrvatska
Telefon: +385 51 72 49 51; Mobitel: +385 98 90 60 533: E-mail: davorka9@net.hr